0515 433991


Home  /  Diensten  /  In-situ bodemsanering  /  Biologische aanpak van olieproducten

Biologische aanpak van olieproducten

Benzine, diesel, oplosmiddelen, vrijwel alle op olie gebaseerde chemicaliën zijn biologisch afbreekbaar onder aërobe condities als de juiste bacteriën en nutriënten beschikbaar zijn. Wij voegen gekweekte bacteriën en nutriënten toe en verzorgen de noodzakelijke zuurstof om een versneld afbraakproces van de verontreiniging mogelijk te maken. Met onze biologische techniek wordt 90 % vrachtreductie bereikt binnen 1 jaar. De uitdaging in het afbraakproces is om zuurstof, nutrïenten en bacteriën overal in het verontreinigde gebied aan te brengen zonder dat dit overlast geeft aan de gebruikers van het terrein.

Voor een project in Mildam, Friesland, kreeg T & K Service de opdracht om een benzine verontreiniging onder woonhuizen te behandelen. Door het rondpompen van geconcentreerd zuurstof, nutrïenten en bacteriën konden de vereiste condities worden geschapen voor het biologisch proces zonder ook maar enige overlast van stank door benzine dampen. Het saneringsproces voltrok geheel ondergronds zonder dat de bewoners er enige notie van hadden.

Contactgegevens

Postadres
Spijkerboor 56
8607 KC  Sneek

Kantoor en werkplaats adres
De Loads 3
8447 GP  Heerenveen

0515 433991

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief